Com carregar un contenidor

Planificar bé la càrrega d’un contenidor és una part essencial del transport internacional. Calcular el volum i l’espai a ocupar ens permet optimitzar les operacions i decidir si la millor opció per transportar les mercaderies és utilitzant un contenidor complert (FCL) o bé enviar-les per agrupatge (LCL).

Aquestes són les capacitats de càrrega de palets per cada tipus de contenidors:

Tipus de contenidorNúmero de paletsDisposició al contenidor
20’ ESTÀNDARD10 palets americans
(120cm x 100cm)
11 europalets
(120cm x 80cm)
20’ PALLET WIDE10 palets americans
(120cm x 100cm)
14 europalets
(120cm x 80cm)
40’ ESTÀNDARD21 palets americans
(120cm x 100cm)
25 europalets
(120cm x 80cm)
40’ PALLET WIDE24 palets americans
(120cm x 100cm)
30 europalets
(120cm x 80cm)
45’ PALLET WIDE26 palets americans
(120cm x 100cm)
33 europalets
(120cm x 80cm)