Incoterms

Què són?

Els Incoterms són les regles internacionals pel transport internacional de mercaderies. Tenen com a objectiu establir els criteris sobre la distribució de les despeses i els riscos en un contracte de compravenda internacional. Aquestes normes estan acceptades per tots els governs i totes les parts involucrades en el transport internacional i són publicades i revisades per la Cambra de Comerç Internacional (CCI).

Quines opcions hi ha?

INCOTERMS Ocean Transport