Glossari

ATRCertificat ATRCertificat pels intercanvis comercials entre països de la Unió Europea i Turquia
B / LBill of LadingDocument legal signat pel responsable d’un buc o naviliera que evidencia el contracte de transport. També es coneix com a coneixement d’embarcament
CADCash Against DocumentsSistema de pagament contra documents
CAUCódigo Aduanero de la UniónReglament que estableix la normativa aplicable al comerç de mercaderies entre la Unió Europea i tercers països
CETAComprehensive Economic and Trade AgreementAcord econòmic i comercial entre la Unió Europea i Canadà
CotitzacióOferta econòmica per a cada transacció i pla de viatge
CYContainer YardZona de càrrega i recepció dels contenidors
Despatx de duanesConjunt de tràmits i operacions que es porten a terme a les duanes per controlar, supervisar i autoritzar l’entrada o sortida de les mercaderies d’un territori concret en una transacció internacional
DUADocumento Único AduaneroDocument que empara tots els règims duaners
EORINúmero d’Identificació d’Operador EconòmicNúmero únic a tota la Unió Europea utilitzat com a referència comuna per a totes les autoritats duaneres comunitàries
EstibaCol·locació convenient dels pesos d’un buc
ETS /ETDEstimated Time of Sailing / DepartureHora estimada de sortida del vaixell
ETAEstimated Time of ArrivalHora estimada d’arribada del vaixell
EUR 1Certificat EUR 1Document justificatiu de l’origen preferencial atorgat per la Unió Europea amb un gran número de països amb els que té un acord preferencial. Ha de justificar l’origen de la mercaderia per a poder utilitzar aquest acord preferencial
FCLFull Container LoadContenidor sencer d’un remitent a un destinatari
LCLLess Container LoadContenidor carregat amb diferents tipus de càrregues de diferents remitents en modalitat d’agrupatge
IATAInternational Air Transport AssociationAssociació de transport aeri que engloba gairebé 300 companyies aèries i el 80% del trànsit aeri mundial
ICCInstitute Cargo ClausesClàusules generals d’assegurances de transport de mercaderies
IMDGInternational Maritime Dangerous CodeCodi internacional establert per la IMO pel transport marítim de mercaderies perilloses. Estan classificades en nou categories en funció de les seves característiques i grau de perillositat
IMOInternational MaritimeOrganització Marítima Internacional
IncotermsConjunt de normes internacionals que interpreten els termes comercials d’un contracte de compravenda internacional de mercaderies
ISOInternational Standardization OrganizationOrganització que s’encarrega de la normalització dels contenidors transportats per via marítima
L/CLetter of creditCarta de crèdit
Lo / LoLift On – Lift OffCàrrega i descàrrega de la mercaderia mitjançant equips d’elevació
LSFSLow Sulphur Fuel SurchargeRecàrrec per generar contaminació en aigües de la Unió Europea
MSDSMaterial Safety Data SheetDocument que inclou les dades de seguretat dels materials transportats. Pretén reduir els riscos laborals i mediambientals i detalla els procediments a seguir per tractar amb aquelles substàncies.
OEAOperador Econòmic AutoritzatCertificació de la Unió Europea que acredita a un agent com a professional de confiança en matèria duanera
POLPort of LandingPort d’origen on es carrega el contenidor al buc
PODPort of DischargePort de destí on es descarrega el contenidor del buc
Ro / RoRoll on / Roll offCàrrega i descàrrega de la mercaderia de manera rodada per les rampes del vaixell
ROIRegistre d’Operacions IntracomunitàriesRegistre on han d’estar inscrits els professionals que realitzen operacions intracomunitàries
SMASecurity Manifest AmendmentManifest de la taxa de modificació de seguretat
SOLASSafety of Life at SeaEsmenes adoptades per l’IMO per tal de millorar els problemes de seguretat al mar, especialment les referents a errors a les declaracions del pes dels contenidors
TARICCódigo TARICCodi de deu xifres que identifica les mercaderies en els tràmits documentals d’importació i exportació entre la Unió Europea i tercers països
TEUTwenty Feet Equivalent UnitUnitat de mesura de la càrrega per un contenidor de 20 peus. Un contenidor de 20’ equival a un TEU i un de 40’ a dos TEU
ULDUnit Load DeviceConjunt de normes que s’encarrega de la normalització dels contenidors transportats per via aèria
T/TTransit TimeÉs el temps previst de navegació entre port de càrrega i port de descàrrega
VGMVerified Gross MassÉs la comprovació del pes bruts dels contenidors
ZALZona d’Activitat LogísticaPlataforma on s’ubiquen les diferents figures duaneres