Glossari

ATR Certificat ATR Certificat pels intercanvis comercials entre països de la Unió Europea i Turquia
B / L Bill of Lading Document legal signat pel responsable d’un buc o naviliera que evidencia el contracte de transport. També es coneix com a coneixement d’embarcament
CAD Cash Against Documents Sistema de pagament contra documents
CAU Código Aduanero de la Unión Reglament que estableix la normativa aplicable al comerç de mercaderies entre la Unió Europea i tercers països
CETA Comprehensive Economic and Trade Agreement Acord econòmic i comercial entre la Unió Europea i Canadà
Cotització Oferta econòmica per a cada transacció i pla de viatge
CY Container Yard Zona de càrrega i recepció dels contenidors
Despatx de duanes Conjunt de tràmits i operacions que es porten a terme a les duanes per controlar, supervisar i autoritzar l’entrada o sortida de les mercaderies d’un territori concret en una transacció internacional
DUA Documento Único Aduanero Document que empara tots els règims duaners
EORI Número d’Identificació d’Operador Econòmic Número únic a tota la Unió Europea utilitzat com a referència comuna per a totes les autoritats duaneres comunitàries
Estiba Col·locació convenient dels pesos d’un buc
ETS /ETD Estimated Time of Sailing / Departure Hora estimada de sortida del vaixell
ETA Estimated Time of Arrival Hora estimada d’arribada del vaixell
EUR 1 Certificat EUR 1 Document justificatiu de l’origen preferencial atorgat per la Unió Europea amb un gran número de països amb els que té un acord preferencial. Ha de justificar l’origen de la mercaderia per a poder utilitzar aquest acord preferencial
FCL Full Container Load Contenidor sencer d’un remitent a un destinatari
LCL Less Container Load Contenidor carregat amb diferents tipus de càrregues de diferents remitents en modalitat d’agrupatge
IATA International Air Transport Association Associació de transport aeri que engloba gairebé 300 companyies aèries i el 80% del trànsit aeri mundial
ICC Institute Cargo Clauses Clàusules generals d’assegurances de transport de mercaderies
IMDG International Maritime Dangerous Code Codi internacional establert per la IMO pel transport marítim de mercaderies perilloses. Estan classificades en nou categories en funció de les seves característiques i grau de perillositat
IMO International Maritime Organització Marítima Internacional
Incoterms Conjunt de normes internacionals que interpreten els termes comercials d’un contracte de compravenda internacional de mercaderies
ISO International Standardization Organization Organització que s’encarrega de la normalització dels contenidors transportats per via marítima
L/C Letter of credit Carta de crèdit
Lo / Lo Lift On – Lift Off Càrrega i descàrrega de la mercaderia mitjançant equips d’elevació
LSFS Low Sulphur Fuel Surcharge Recàrrec per generar contaminació en aigües de la Unió Europea
MSDS Material Safety Data Sheet Document que inclou les dades de seguretat dels materials transportats. Pretén reduir els riscos laborals i mediambientals i detalla els procediments a seguir per tractar amb aquelles substàncies.
OEA Operador Econòmic Autoritzat Certificació de la Unió Europea que acredita a un agent com a professional de confiança en matèria duanera
POL Port of Landing Port d’origen on es carrega el contenidor al buc
POD Port of Discharge Port de destí on es descarrega el contenidor del buc
Ro / Ro Roll on / Roll off Càrrega i descàrrega de la mercaderia de manera rodada per les rampes del vaixell
ROI Registre d’Operacions Intracomunitàries Registre on han d’estar inscrits els professionals que realitzen operacions intracomunitàries
SMA Security Manifest Amendment Manifest de la taxa de modificació de seguretat
SOLAS Safety of Life at Sea Esmenes adoptades per l’IMO per tal de millorar els problemes de seguretat al mar, especialment les referents a errors a les declaracions del pes dels contenidors
TARIC Código TARIC Codi de deu xifres que identifica les mercaderies en els tràmits documentals d’importació i exportació entre la Unió Europea i tercers països
TEU Twenty Feet Equivalent Unit Unitat de mesura de la càrrega per un contenidor de 20 peus. Un contenidor de 20’ equival a un TEU i un de 40’ a dos TEU
ULD Unit Load Device Conjunt de normes que s’encarrega de la normalització dels contenidors transportats per via aèria
T/T Transit Time És el temps previst de navegació entre port de càrrega i port de descàrrega
VGM Verified Gross Mass És la comprovació del pes bruts dels contenidors
ZAL Zona d’Activitat Logística Plataforma on s’ubiquen les diferents figures duaneres