Tipus de vehicles/remolcs

Box

Camió amb caixa fixa

Tautliner

No té les parets laterals fixes sinó lones corredores, fet que facilita la càrrega i descàrrega de les mercaderies especialment voluminoses

SemiTautliner o savoyarde

Base lateral d’alumini combinat amb lones corredores per a la part superior

Mega tràiler

Tràiler amb més altura que el convencional, permetent un gran volum de càrrega gràcies al seu cubicatge superior

Frigo

Camió de caixa amb temperatura controlada mitjançant termòstat

Plataforma

Sense caixa, per a mercaderies especials

Tanc

Per al transport de mercaderies líquides o gasoses

Bolquet

Per a mercaderies a granel. Descarrega la mercaderia inclinant la caixa cap enrere

Estaques

Pensat per al transport de mercaderia amb dimensions particulars, com els troncs

Sprinter

Pensada per transport exprés i de mercaderies no molt voluminoses