La digitalització de la indústria marítima: nova clau per a l’economia

La digitalització de la indústria marítima: nova clau per a l’economia

Les eines tecnològiques dinamitzen i protegeixen el moviment de mercaderies en les terminals marítimes

Un augment de la rendibilitat, eficàcia i eficiència portuària és el principal objectiu de les digitalització de la indústria marítima que, a través del 5G, aconsegueix beneficis rellevants en els processos de gestió portuària. La comissió europea en el seu llistat de recomanacions per a li uso del 5G apunta que aquesta és una prioritat per a l’Estratègia del Mercat Únic Digital amb la finalitat de garantir que la Unió disposi de la infraestructura de connectivitat necessària per a la seva transformació digital.

És llarg el llistat d’avantatges que suposa un port intel·ligent. En primer lloc permet oferir seguretat als empleats perquè aquest tipus de tecnologies (C-V2X i C-ITS) de comunicació sense fil i sistemes de transport intel·ligents i cooperatius respectivament, permeten automatitzar la vigilància i la presa de decisió per a evitar accidents i agilitar les tasques de logística. També són capaços de visualitzar informació a temps lliure per a poder implementar solucions en zones de perill i instal·lar sistemes de seguretat que enviïn senyals acústics davant possibles col·lisions.

Font: telefòniques empreses

Finalment, l’existència de drons amb capacitat per a interpretar les dades a temps real mitjançant el big data i la intel·ligència artificial, permet gestionar mercaderies, fer inventaris precisos i ajudar a reforçar àrees compromeses dins de les instal·lacions portuàries.

Un dels objectius de APM Terminals Barcelona, és convertir-se en el port més segur, utilitzant algorismes avançats en la prevenció del trànsit d’accidents i el control de fatiga mitjançant el monitoratge allotjat en el núvol. Tot això amb un objectiu clar de millorar la sostenibilitat i l’eficiència dels actius.

No Comments

Post A Comment