Sense categoria

El Govern va explicar que "les decisions relatives a assumptes financers i comercials que comprometen a l'Estat són preses pel Consell de Ministres, pel Ministeri d'Hisenda o pel Banc d'Algèria" El passat 29 de Juliol la patronal bancària d'Algèria ABEF (Associació de Bancs i Institucions Financeres) va comunicar...